Den lille øya med det store hjertet. . . Grønn - Smart - Omsorg.

Det er Sekken, vårt vakre 18,7 kvadratkilometer store øysamfunn med 174 Sekkenites i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke, Norge - Ligger i Romsdalfjorden, ved munningen av Langfjorden, mindre enn 20 kilometer fra Nord-Atlanterhavet.

The little island with the big heart . . . Green - Smart - Caring.

That's Sekken, our beautiful 18.7-square-kilometre island community of 174 Sekkenites in Molde kommune, Møre og Romsdal fylke, Norway - Located in Romsdal Fjord, at the mouth of the Langfjorden, less than 20 kilometres from the North Atlantic Ocean.

Hvordan vi
er grønne

How we
are green

Vår skole

Our school

Hvordan
komme hit

How to get here

Kom & bor her

Come & live here

Fruktbar jord

Fertile soil

Galleri Sekken

Events in our own art gallery

Sommerlandsby

Summer village

Hvordan vi
er smarte

How we
are smart

Hvor vi er

Where we are

Samfunnsånd!

Community spirit!

Gå på en
Virtuell tur

Go on a 
Virtual Tour

Kultur & kunst

Culture & art

Romantiske solnedganger

Romantic Sunsets

Ski selvfølgelig!

Skiing of course!

Hvordan vi
bryr oss

How we
are caring

Utrolig natur!

Incredible nature!

Sekken Museum

Our History

Kom & besøk os! 

Come & visit us

Sekken kirke 

The old church

Hjemmet vårt
på øya

Our island home

Frossen?

Let it go!