Kom & besøk os! - Come & visit us!

Vi er vennlige «innfødte» og et motto er: «En fremmed er en venn som du ennå ikke kjenner.»

We are friendly "natives" and our motto is:

"A stranger is a friend you do not yet know."

Noen tar en snarttur Noen tar en snarttur på sykkel rundt øya, noen kommer med egen  båt og finner seg en gjesteplass i havna, mange har slekt og venner her som setter pris på besøk, men andre kommer hit som publikum på konserter og utstillinger eller deltakere på fellesturer.

«Sykkelturister» sier vi, nikker og hilser når ukjente sykler forbi. Nå turistene stopper og tar seg tid til en prat, føler vi at det er venner som kommer på besøk. De kommer jo fordi de har lyst til å bli bedre kjent med denne øya.

For oss som bor her, er det viktig at du som kommer på besøk føler deg velkommen. Vi vil jo så gjerne at du skal komme tilbake som gjest – og gjerne slå deg til ro her noen dager. Samtidig har vi et håp om at du er en av de som en vakker sier: - Her trives jeg og her vil jeg gjerne bo!

Vi er vennlige «innfødte» og et motto er: «En fremmed er en venn som du ennå ikke kjenner.»

Sekken gets a lot of visitors every year. Some take a quick bike ride around the island, some come with their own boat and find a guest berth in the harbor, many have relatives and friends here who appreciate visits, but others come here as audiences at concerts and exhibitions or participants on joint trips.

"Bicycle tourists" we say, nodding and greeting them when unknown cyclists pass by. When tourists stop and take time for a chat, we feel that it is friends who have come to visit. They come because they want to get to know this island better.

For us who live here, it is important that you who come to visit feel welcome. We really want you to come back as a guest - and feel free to settle down here for a few days. At the same time, we have a hope that you are one of those beautiful people who say: - «I thrive here and I would like to live here!»

We are friendly "natives" and one motto is: "A stranger is a friend you do not yet know."