Sekken Kirke • The Old Church

«Vågn opp du som sover»

"Wake up you who sleep"

Kirka står på Sekkenes – lengst øst på Sekken.

Den ble inviet i 1908. Før den tid måtte folket på Sekken bruke båt for å komme til den gamle steinkirka – Peterskirka – på Veøya som da var 800 år gammel. Den største kirkeklokka fra Veøy kirke ble kjøpt av folket på Sekken, og henger fortsatt i tårnet på Sekken kirke med inskripsjonen «Vågn opp du som sover».

I mange år var dette kirkebygget et kapell. Det ble bygget som en langkirke i nygotisk stil med 130 sitteplasser. Maria Vigeland malte motivet «Jesu fødsel» på altertavla. Det var også hun som foretok utsmykking av prekestolen. Maria Vigeland var datter av Emanuel Vigeland og niese av Gustav Vigeland som er kjent for Vigelandsparken i Oslo. I 1987 fikk kirka nytt orgel – et godt instrument som blir brukt både til ordinære kirkelig handlinger og konserter.

Grupper som som tar turen til Sekken blir som regel tatt med på busstur rundt øya. Da står omvisning i kirka på programmet, og gjestene blir tatt med til bauten som er reist til minne om Kong Håkon Herdebrei som falt i Slaget ved Sekken i 1162. Om du kommer alene eller sammen med noen venner, vil du også bli tatt godt imot som gjest i kirka på Sekkenes.

The Sekken Church is located at Sekkenes, the point furthest east on the island. 

It was built as a long church in neo-Gothic style with 130 seats and was inaugurated in 1908. Before then, the people of Sekken had to use a boat to get to the old stone church -= then already 800 years old - named St. Peter's on the island of Veøya. Veøya church's largest was bought by the Sekken people and still hangs in the tower at Sekken church with the inscription "Wake up you who sleep".

Maria Vigeland, the daughter of Emanuel Vigeland and niece of Gustav Vigeland who is known for Vigelandsparken in Oslo, painted the motif "The birth of Jesus" on the altarpiece and was also the one who decorated the pulpit. In 1987, the church received a new organ - a good instrument that is used for both ordinary church acts and concerts.

Groups of visitors that take the trip to Sekken are usually taken on a bus trip around the island which includes tour of the church on the program. Guests are also taken to the monument that was erected in memory of King Håkon Herdebrei who fell in the Battle of Sekken in 1162 when he was only 17 years old.

You are certainly welcome to come alone or with friends and you will be well received as a guest in the church at Sekkenes.