Kom & bor her - Come & live here

Sekken trenger deg! Vi tar imot alle med åpne armer – og vi jubler om du vil komme og bo sammen med oss.

Sekken needs you! We welcome everyone with open arms - and we rejoice if you want to come and stay with us.

Kanskje trenger også du Sekken? Du er kanskje en som vet at du vil bo landlig, og har behov for å finne et nytt hjem?

Du er kanskje en urban person som tenker at det ville være spennende å bo nærmere naturen? Du er kanskje i en fase i livet der «forandring fryder» - eller du har behov for en roligere tilværelse. Hva er rett for deg og dine akkurat nå?

I valg av bosted er det mange spørsmål og nesten aldri fasitsvar. Det er et stort steg om en skal bryte opp fra et hjem og etablere seg permanent i et nytt miljø. Mulighet for å leie bolig kan være det som skal til for at steget ikke virker for stort. Vi gjør så godt vi kan for å hjelpe deg med et sted å bo for en periode om du vil prøvebo. Kommer du på jakt etter hus eller tomt til salgs, vil vi også gjøre vårt beste for at du skal finne deg til rette.

En ny familie kan øke øyas innbyggertall med mange prosent! Da er det ikke rart at alle hjerter gleder seg når hører at noen vil «flytte hjem» og vi ser at de kommer. Gleden er ikke mindre mindre når en enkelt person kommer for å dele livet i bygda med oss. Vi er alle enkeltmennesker som sammen blir et fellesskap.

Vil du snakke om mulighetene? Ring Ole Petter Gisetstad : +47 93 02 32 25

Maybe you also need Sekken too? Maybe you are someone who knows that you want to live in the countryside and need to find a new home?

Maybe you are an urban person who thinks that it would be exciting to live closer to nature? You may be in a phase of life where "change delights" - or you need a calmer life. What is right for you and yours right now?

In choosing a place to live, there are many questions and almost never definitive answers. It is a big step if one is to break away from a home and establish oneself permanently in a new environment.

Opportunity to rent a home can be what it takes for the step not to seem too big. We do our best to help you find a place to stay for a period of time if you want to try out. If you are looking for a house or plot for sale, we will also do our best to make you feel comfortable.

A new family can increase the island's population by many percent! Then it is no wonder that all hearts rejoice when they hear that someone wants to "move home" and we see that they are coming. The joy is no less when a single person comes to share life in the village with us. We are all individuals who together become a community

Want to speak about the possibilities? Call Ole Petter Gisetstad : +47 93 02 32 25