Fruktbar jord - Fertile soil

Sekken har lang tradisjon med dyrking av grønnsaker, frukt og bær.

Sekken has a long tradition of growing vegetables, fruits and berries.

I «gamle dager» dyrket alle til eget bruk.

«Mange her på Sekken leverte også produkter til forretninger i Molde og solgte direkte til kunder på Torget. Er det en spesiell grunn til at det vokste så godt her og at øya var kjent for god kvalitet?

En gartner i Molde har fortalt: Sekken ble kalt «Moldes Mallorca» på grunn av sine gode klimaforhold og gunstige vilkår for dyrking. Fruktbar jord og godt klima var viktige faktorer, og dyrkerne skaffet seg kunnskap og erfaring. Slik fikk de godt omdømme, og produktene ble populære. Fortsatt kan du møte folk i byen og distriktet som forteller om jordbær, bringebær, epler, pærer, plommer, grønnsaker og andre hageprodukter fra den grønne øya i fjorden.

Nå er dyrking av grønnsaker, frukt og bær aktuelt som aldri før. Det er flere grunner til å dyrke sin egen mat. Vi har kontroll over produksjonen. Vi vet hva slags næring plantene får, og dermed vet vi hva vi og våre barn spiser. Den fruktbare jorda gir god avling med kortreiste og sunne vekster.

Om økonomien i egen dyrking ikke er det viktigste, vil den være en god bonus. Om du vil ta dyrking et steg videre, vil du snart oppdage at det fortsatt er gode muligheter på Sekken or å dyrke hageprodukter til familien din og for salg.

In the "old days" everyone cultivated for their own use.

Many here at Sekken also delivered products to shops in Molde and sold directly to customers on Torget. Is there a special reason why it grew so well here and that the island was known for good quality?

It has often has often been said in the surrounding regions: Sekken is called "Molde’s Mallorca" because of its good climatic conditions and favorable conditions for cultivation. Fertile soil and a good climate were important factors, and the growers gained knowledge and experience. This is how they gained a good reputation and the products became popular. You can still meet people in the town and district who tell about strawberries, raspberries, apples, pears, plums, vegetables and other garden products from the green island in the fjord.

Now the cultivation of vegetables, fruits and berries is relevant as never before. There are several reasons to grow your own food. We have control over production. We know what kind of nutrition the plants get, and thus we know what we and our children eat. The fertile soil provides a good crop.

If the economy of self-cultivation is not the most important thing, it will be a good bonus. If you want to take cultivation a step further, you will soon discover that there are still good opportunities at Sekken to grow garden products for your family and for sale.