Hvordan komme hit - How to get here

«Alle veger fører til Roma» sier et gammelt ordtak, enkelt og greit.

"All roads lead to Rome," says an old saying, simple and straightforward.

Enda enklere er deg for deg som vil reise til Sekken: Bare en veg fører til Sekken, og det er «sjøvegen».

Mange tar en tur hit med egen fritidsbåt. De «seiler sin egen sjø» og vet hvor de skal. I den store båthavna på Vestad finner de gjesteplasser og har kort veg til butikk og andre møteplasser for folk.

Når du reiser kollektivt, kommer du også «sjøvegen». Utgangpunktet for turen på Romsdalsfjorden er Molde ferjekai. Bilferja «Vågsøy» har god plass til biler og en fin salong for passasjerer. Den har også et stort øvre dekk der du sitte eller vandre og beundre utsikten over fjord og fjell. Vi som reiser her ofte, holder oss helst i salongen når været ikke er varmt og fint. Turister gjerne nyter turen på dekk også når det regner og blåser. Turen fra Molde til Sekken tar godt og vel en halv time. Tenk, du får et cruise på en av landets vakreste fjorder – helt gratis som passasjer!

Bussen på Sekken kan ta deg med videre når du har behov for skyss. (Sjekk rutetabellen). Bussen forbi kirka på østenden av Sekken, videre til butikk, skole og museum – og stopper på Vestadstranda.

Enkelt og greit, ikke sant? Velkommen!

Linker til rutetabeller

 

It is even easier for those who want to travel to Sekken: Only one road leads to Sekken, and that is the "sea road".

Many take a trip here with their own leisure boat. They "sail their own sea" and know where they are going. In the large marina at Vestad, they find guest berths and have only a short walk to shops and other meeting places.

When you travel by public transport, you also come "by sea". The starting point for the trip on Romsdalsfjorden is Molde ferry quay. The car ferry "Vågsøy" has plenty of space for cars and a nice lounge for passengers. It also has a large upper deck where you can sit or walk and admire the views of the fjord and mountains. We who travel here often, prefer to stay in the salon when the weather is not hot and nice. Tourists like to enjoy the ride on deck even when it is raining and windy. The trip from Molde to Sekken takes well over half an hour. Imagine, you get a cruise on one of the country's most beautiful fjords - completely free as a passenger!

The bus at Sekken can take you on when you need a ride. (link to the timetable below). The bus passes the church at the east end of Sekken, on to the shop, school and museum - and stops at Vestadstranda.

Simple and easy, right? Welcome!

Link to timetables