Kultur & kunst - Culture & art

«På Sekken skjer det så mye!»

"There's so much going on at Sekken!"

Det er ingen overdrivelse å si at Sekken i alle år har hatt stor kulturaktivitet. Imponerende stor aktivitet i forhold til innbyggertallet, vil mange si.

Et lite streif i historia forteller Sekken har et  av landets eldste skytterlag, og Sekken Skytterlag er stadig aktivt med unge og voksne medlemmer. Sekken Ungdomslag er også av landets eldste. Det ble stiftet i 1895 av «ungdommer i alle aldersgrupper», og Ungdomshuset ble bygget på dugnad i 1905. I tur og orden kom helselag, idrettslag, 4H-klubb, museumslag, tiltaksnemnd, velforening, bygdelag, hestesportklubb, firluftslivklubb, småbåtforening ... for å nevne noen av foreningene som er eller har vært aktive i mange år. Til slutt tar vi med Sekken Skolekorps som helt fra 1979 har samlet lokalsamfunnet til felles innsats og har gitt alle tilbud om trivsel og utvikling gjennom musikk og glede.

Så langt handler det om organisert aktivitet som skaper konserter, møter, fester, turer, idrettsarrangement og andre tilbud gjennom øving og samarbeid i store og mindre grupper. Ordet «kultur» kommer av «å dyrke». Mye aktivitet foregår uorganisert. Mulighetene er mange. Sekken har god plass – og er en god plass – for friluftsliv på sjø og land.

Sekken has had a great cultural life for a long time, with a lot of  activity in relation to the size of our population. 

Sekken has one of the country's oldest shooting teams with young and adult members still active. Sekken Youth Team is also one of the country's oldest. It was founded in 1895 by "young people of all ages", and the Youth House was built on a voluntary basis in 1905. Later on, health teams, sports teams, a 4H club, a museum team, an action committee, welfare association, community team, an equestrian club, four-air life club and our small boat association came into being and have been active all along. Sekken Skolekorps, our marching band, has been active since 1979 and gathered the local community together in well-being and development through music and joy.

We are involved in organized activities that present concerts, meetings, parties, trips, sports events and other cultural offerings in large and small groups. The word "culture" comes from "cultivate." The possibilities are many. Sekken has plenty of space and is a good place for outdoor life at sea and on land.