Sekken Museum • Our History

Du kan besøke Sekken Museum alene eller sammen med familie og venner.

You can arrange a visit to Sekken Museum alone or with family and friends. 

Sentralt i bygda ligger den gamle skolen som ble ble bygget i 1871. Den ble museum i 1968, og eies av Sekken museumslag.

Verktøy, kjøkkenredskap og andre bruksgjenstander er utstilt sammen med klær og pyntegjenstander som har vært i bruk på Sekken gjennom mange år. Pulter, kart, bøker, skrivesaker og annet undervisningsmateriell er også med blant de mange hundre gjenstandene på Gamleskolen.

I Gamle Badstua har det også vært oppbevart bøker og dokumenter. Mariehuset er et gammelt bolighus som ble flyttet til museet i 1990. Det er en  sjarmerende tømmerstue som brukes til mindre selskaper, utstillinger og andre kulturarrangement. Gamle Bedehuset ble flyttet til museet i 2011. Her er sommerkafe, konserter, barnetimer og andre tilbud for barn og voksne – for alle som bor her eller har feriehus her og for turister som besøker Sekken. Gamle Bedehuset har et moderne og godt utstyrt kjøkken, og blir også leid ut til konfirmasjoner, feiring av fødselsdager m.m.

Du kan besøke Sekken Museum alene eller sammen med familie og venner. For omvisning betaler du en rimelig billett. Museet har ikke faste åpningstider. Avtal gjerne tid på forhånd slik at de frivillige entusiastene kan gi deg en interessant opplevelse. Ta også kontakt om du tar en spontan tur til Sekken. Telefon 97 5913 29

The old school that was built in 1871 was re-purposed as the Sekken Museum in 1968, and is owned by the Sekken Museum team.  

There are antique local tools, kitchen utensils and other implements which are exhibited together with clothes and ornaments that have been in use on Sekken over the years. Desks, maps, books, stationery and other teaching materials are also among the many hundreds of objects on display at the Old School.

More books and documents are stored in the Old Sauna close by. Mariehuset is an old residential house that was moved to the museum grounds in 1990. This charming log cabin is presently used for smaller parties, exhibitions and other cultural events. Gamle Bedehuset was moved to the museum campus in 2011. Here summer cafes, concerts, children's classes and other events for children and adults are offered for everyone who lives here, has a holiday home here and for tourists who come to visit Sekken. Gamle Bedehuset has a modern and well-equipped kitchen, and is also rented out for confirmations and celebrations.

The museum does not have fixed opening hours, but you can arrange a visit to Sekken Museum alone or with family and friends. by calling  97 5913 29. Guided tours are also available for a nominal fee.