STURINGSGRUPPE

• Gi råd om generell retning • Rådgi om viktige beslutninger • Gi råd om store utgifter • Del kontakter og kompetanse • Gjør noen ganger introduksjoner og finn kilder • Noen ganger hjelp med tilskudd

STEERING COMMITTEE

• Advise on overall direction • Advise on major decisions • Advise on major expenditures • Share contacts & expertise • Occasional introductions and sourcing • Occasional help with grant writing •