Byråstruktur

Bureau Structure

Styringsgruppe

Steering Committee

Planen

The Plan

SEKKEN UTVIKLINGSBYRÅ 

Målet vårt er å livne opp og opprettholde Sekken ved å utvikle øya som et attraktivt sted for livsstil og som et fremtidsrettet miljøvennlig samfunn investert i banebrytende "Smart" utvikling, inkludert ulike småbedrifter for å bringe nye innbyggere , spesielt unge familier, nye bedrifter og besøkende .  

For å bidra til å utvikle disse virksomhetene i partnerskap med innovatører, utdanningsinstitusjoner, samfunnet og næringslivet, og derved komme alle disse sektorene til gode.

Å dele disse vellykkede metodene for symbiotisk samfunnsutvikling med andre i Norge og globalt.

For å lære mer, klikk på "Planen" 

V   V   V                 

SEKKEN DEVELOPMENT BUREAU

Our goals are to enliven and sustain Sekken by developing the island as an attractive lifestyle location and as a forward-thinking eco-friendly community invested in cutting-edge “Smart” development including various small-scale enterprises to bring new residents, especially young families, new businesses and visitors. 

To help develop these enterprises in partnership with innovators, educational institutions, the community and business, thereby benefitting all these sectors.

To share these successful methods of symbiotic community development with others in Norway & globally.

To learn more, click on "The Plan"

V   V   V                 

Byråsjefen

The bureau manager

Deling av informasjon

Sharing Information

Infrastruktur

Infrastructure

Innovasjon

Innovation

Mediebevissthet

Media Awareness

Merkevarebygging

Branding

Har du gode ideer?

Do You Have Good Ideas?

Globalt perspektiv

Global Perspective

Forskning

Research

Vår gjensidighetsmodell

Our Reciprocity Model

Markedsføring

Marketing

Arbeidsområdet vårt

Our Work Space

Pengeinnsamling

Fundraising

Inntektsgenerering

Monetization

Omsorgsfull

Caring